De Taak Risico Analyse altijd goed op orde

Het begin van een nieuw project moet altijd ergens beginnen. Dit heeft niet alleen te maken met het takenpakket zelf, maar ook met de gevaren die hieromheen kunnen hangen. Hoe gevaarlijker een taak kan zijn, hoe meer er gelet moet worden op het voorkomen van gevaren. De Taak Risico Analyse is hiervoor de perfecte tool. Deze analyse maak je door te kijken naar wat de eventuele gevaren zijn die bij het werk naar voren kunnen komen en hoe deze eventueel op te lossen zijn. De Taak Risico Analyse kun je laten doen door G4S Safety Solutions, zodat je er zeker van kunt zijn dat deze gedaan wordt met de beste precisie en dat er niets vergeten wordt, zodat je ook zo veilig als maar kan aan het werk kunt.

Het proces van de Taak Risico Analyse

De Taak Risico Analyse wordt uitgevoerd door de veiligheidskundige vanuit G4S Safety Solutions, in samenwerking met mogelijke andere deskundigen zoals de gasanalist. Ook worden jij en het team tijdens de analyse betrokken, zodat het plan ook echt gemaakt kan worden ten behoeve van jullie veiligheid en dat je zeker weet dat je goed aan het werk bent. Op basis van de Taak Risico Analyse wordt er een plan opgesteld dat ervoor kan zorgen dat alle mogelijke gevaren die verholpen hadden kunnen worden ook verholpen zijn. Tezamen maken jullie dan de afspraken die ervoor moeten zorgen dat iedereen zich veilig op de werkplaats kan begeven en zonder probleem zijn of haar werkzaamheden kan uitvoeren.

Verder is het de taak van de Taak Risico Analyse om ook nadat de afspraken op papier zijn gezet, te kunnen toezien op het naleven van de afspraken en eventueel in te grijpen wanneer nodig. Zo worden de meeste bedrijfsongevallen zo goed mogelijk voorkomen en kun jij met een opgelucht hart naar werk komen. De Taak Risico Analyse vanuit G4S Safety Solutions is er voor iedereen die ondanks wat voor beroep die uitoefent ook echt veilig en goed aan het werk wil kunnen gaan.